در هنگام بازی، سه کلید زیر را همزمان فشار دهید Ctrl + Shift + C در ویندوز ایکس پی و (CTRL+SHIFT+WindowsKey+C در ویستا. سپس یکی از کدهای زیر را وارد کنید و کلید Enter را بزنید.

1000 تا پول: Kaching
50000 تا پول: Motherlode
وسایل هر جاگذاشته شوند در هنگام خرید یا ساخت: moveObjects [on or off]
نمایش کار و یونیفرم ها: unlockOutfits [on or off
بازگشت سیم (کاراکتر) مورد نظر به امن ترین و بهترین حالت در خانه: resetSim [first name][last name]
ساخت آسانسور طبقاتی: constrainFloorElevation [true or false]
جک تصادفی در کنسول: jokePlease
اسلوموشین (تصویر آهسته): slowMotionViz [0-8]
نمایش تقلب های فعال شده: testingCheatsenabled [true or false]
تمام صفحه: fullscreen [on or off]
نمایش اکثر تقلب ها: help
بازیها و سرگرمی های خانوادگی: familyFunds [x][y]
خرید بدون محدودیت زمین: freerealestate

چون ترجمه سخت بود و طول کشید، بقیه کدها رو بعدا میذارم.
با تشکر.